Hälsa från grunden

Nu har du möjlighet att delta i “Hälsa från grunden” – ett helhetsgrepp kring din hälsa där vi går igenom och jobbar med grundstenarna till ett hälsosamt liv – sömn, träning & rörelse, kost och mentalt förhållningssätt. Alla delar består av teori (i form av föreläsningar), enskilda konsultationer och pass, samtliga med personliga genomgångar, bedömningar och uppföljningar (utom “mentalt förhållningssätt” som levereras i form av en föreläsning, inga enskilda sessioner). Vi vänder oss främst till dig som är “mitt i livet” eller äldre – men alla kan delta!

Om du deltar i detta upplägg så får du alla redskap du behöver för att kunna leva ett hälsosamt liv och se till att du har en stabil bas att stå på. Efter de dryga två månader som programmet pågår så är du igång och har kommit en bra bit på väg och du kommer att ha fått resultat – om du följer de upplägg vi tar fram.

Nedan finner du beskrivningar av alla ingående delar samt ett detaljerat schema.

Varmt välkommen med eventuella frågor och din anmälan!

Sömn

Sover du tillräckligt? Sover du bra? Är du utvilad när du kliver upp?
Om inte, är du i gott sällskap. Alldeles för många sover för lite och/eller dåligt. Det är inte bra. God sömn är den viktigaste byggstenen för ett hälsosamt och välfungerande liv! Bra sömn är betydligt viktigare än bra kost- och motionsvanor.
Denna modul inleds med en gemensam föreläsning, som följs upp med individuell sömnrådgivning. Du/ni fyller i ett “sömnformulär”, och därefter sker en individuell sömnkonsultation samt resultatgenomgång och rådgivning. Har du svagheter i ditt sömnmönster och finns det något du kan ta till dig eller ändra för att sova bättre?

Träning & rörelse

Modulen inleds med en föreläsning. Varför det är bra att röra på sig, effekter på kropp och själ, vad det skyddar mot mm. Detta är en grundläggande föreläsning och utbildning om de positiva effekter fysisk aktivitet ger. Man rör sig till bättre mående och hälsa helt enkelt!
Tre tillfällen med en personlig tränare (mig!) för att “komma igång” ingår. Vid första tillfället görs tester samt planering av träning/rörelse/motion. Andra tillfället sker en genomgång av ett individanpassat träningsupplägg. Tredje tillfället är uppföljning, utvärdering och beslut om ev. “nästa steg”. Allt anpassat efter just dina förutsättningar och önskemål!
 

Kost

Vi inleder med en föreläsning om kostens betydelse för vår hälsa och får de kunskaper vi behöver för att själva uppnå hälsosamma kostvanor. Därefter skräddarsys ett individuellt upplägg med en första kostkonsultation i vilken invägning/mätning (frivilligt!) ingår, vecko/månadsplanering och framtagande av kostupplägg på den nivå du önskar – allt från enklare råd till detaljerade kostscheman. Ett konto i NutritionData ingår, där du (för dig som önskar) kan registrera ditt kostintag samt få tillgång till en stor receptdatabas. Där får du även dina eventuella kostscheman.
 

Mentalt förhållningssätt

Denna del består av en föreläsning, dvs inga individuella delar. Vi går igenom hur vår mentala inställning påverkar oss, vad som påverkar vår inställning, vad vi kan göra om vi känner att vi behöver förändra denna. Våra tankar och vår attityd, vikten av relationer, förnyelse, betydelsen av vår omgivning och miljö.
 

Avslutning

Vi avslutar hela programmet med en gemensam samling och utvärdering där vi samtalar om vad som fungerat bäst, vilka individuella förbättringar som gjorts, hur kan man gå vidare och med vad? Naturligtvis är detta även en möjlighet att “knyta ihop säcken” och ställa frågor samt ta del av övriga deltagares ideér och tankar. Med tillsammanskraften pushar vi varandra i en hälsosam riktning!

Detaljerat schema

Steg

Vad

När

Kommentar

#1 Uppstartsföreläsning Söndag, 15/1, kl.13:00.
#2 Fylla i “hälsodeklaration” Från anmälan t.o.m. Steg #3
#3 Sömnföreläsning Söndag, 22/1, kl. 13:00
#4 Ifyllnad av “sömnformulär” När man vill
#5 Individuella inledande “sömnkonsultationer” Bokas individuellt i anslutning till sömnföreläsningen Gäller den inledande konsultationen
#6 Uppföljande sömnkonsultation/resultatgenomgång Bokas individuellt
#7 Träningsföreläsning Söndag, 29/1, kl: 13:00
#8 Individuella PT-sessioner (enligt beskrivningen ovan) Bokas individuellt De individuella sessionerna kan utföras under en längre period, även “gå in i” kostfasen.
#9 Kostföreläsning Söndag 19/2
#10 Individuella inledande kostkonsultationer Bokas individuellt
#11 Individuella uppföljande kostkonsultationer, tre st. Ca en gång/vecka de följande tre veckorna. Bokas individuellt.
#12 Föreläsning om “det mentala” (se ovan) Söndag 5/3, kl. 13:00.
#13 Avslutande session (se ovan) Söndag 19/3, kl. 13:00.

 

Övriga upplysningar

Pris: 5995 kr (inkl. moms)
Betalning kan ske med kort, swish eller mot faktura.

Plats: Vissa tillfällen i Rosells Gym (Ekerö Centrum), vissa tillfällen i Hälsogallerian (Bryggavägen 101). Detaljer innan kursstart.

Start: Söndagen den 15:e januari
Sista anmälningsdag: 10:e januari

Anmälan är bindande, och minsta antal deltagare är tre, annars kommer kursen tyvärr inte att bli av.

Ledare

Alla föreläsningar och individuella sessioner genomförs av mig, Mikael Lewerth, och du kan läsa mer om mig och mina kvalifikationer här.

Frågor och anmälan

Om du har frågor är du hjärtligt välkommen att maila mig med dessa, maila till info@seikatsu.se. Du mailar mig till samma adress med din anmälan.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev!

Anmäl dig till att få mitt nyhetsbrev som jag då och då kommer att skicka ut. Få information om kampanjer, nya produkter, föreläsningar och hälsotips (träning, kost och annat). Ingen spam, och självklart kommer din mailadress aldrig att lämna Seikatsu!