VILLKOR

Villkor för användande av tjänster från Seikatsu Consulting AB

Köpinformation och villkor
I detta dokument/websida kan du ta del av köpinformation och villkor som gäller vid köp av tjänster och/eller produkter från Seikatsu Consulting AB. Dessa måste godkännas av kund i samband med att avtal tecknas och innan leverans av tjänsterna påbörjas. Detta kan göras antingen elektroniskt med BankID eller genom att skriva under en kopia av detta avtal.

Seikatsu Consulting är ett företag som tillhandahåller personlig träning och personliga kostråd/upplägg. Leveransen sker primärt via personlig coachning och  via webtjänsten och smartphoneappen Nutrition Data, samt med telefon eller videosamtal.

Seikatsu Consulting AB är baserat i Sverige.

Betalning
Betalning sker via kort, Swish eller faktura (för företag).  Alla priser som anges på hemsidan eller direkt till kund via offert är inklusive moms (momssats kan variera beroende på tjänst/produkt). Fakturor förfaller till betalning inom 14 dagar.

Ångerrätt
Som konsument har du vid köp via internet/web 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Du ångrar ditt köp genom att kontakta oss på info@seikatsu.se och du erhåller då full återbetalning. Din coachning/avtal avslutas då direkt. Om du har hunnit börja utnyttja tjänsterna (t.ex. erhållit coachingtillfälle, tränings eller kost-program eller använt Nutrition Data) återbetalas dock inte kostnad motsvarande den första månaden i avtalsperioden.

Automatisk avslutning
Vi tillämpar inga bindningstider eller uppsägningstider.

Du kan själv välja efter avtalsperiodens slut om du vill förlänga eller avsluta ditt medlemskap genom att skicka mail till info@seikatsu.se. Gör du inget eget val så avslutas ditt medlemskap av din tränare.

Frysa medlemskap
För onlinetjänsten (PT Online) kan du när som helst pausa ditt medlemskap, inget läkarintyg krävs. För den “fysiska” PT-tjänsten, där du alltså träffar din tränare i verkligheten, gäller samma sak. Tillgången till Nutrition Data och därmed alla kost- och träningsprogram fryses då.

Du fryser ditt medlemskap via e-post till info@seikatsu.se, eller genom direktmeddelande via Nutrition Data.

Giltighetstid av “fysiska” PT-tillfällen
Om du köper ett paket med PT-tillfällen för “fysisk” leverans, alltså när kund och coach träffas i verkligheten för träning eller konsultationer, så gäller dessa i ett år. Om det finns tillfällen kvar efter ett år så förfaller dessa och kan inte utnyttjas.

Servicenivå
Seikatsu Consulting svarar alla kunder på frågor och coachar (i de flesta fall) via meddelandefunktionen i Nutrition Data. Frågor och meddelanden från kund besvaras oftast inom 24 timmar (oftast mycket snabbare), men undantag kan förekomma i samband med storhelger eller ledigheter. Kunder informeras i så fall om förlängda svarstider i förväg.

Skador
Seikatsu Consulting representanter är välutbildade och kunniga och skapar individbaserad träning och kostprogram utifrån kundens förutsättning med hjälp av all tillgänglig information. All träning sker dock på egen risk och Seikatsu Consulting AB eller detta företags representanter (inkl. ägare, tränare eller konsulter) kan inte hållas ansvariga för eventuella skador eller sjukdomar som orsakas av rekommenderad träning eller kosthållning.

Innan du påbörjar träning eller kostprogram/dieter bör du konsultera läkare om du är det minsta tveksam över din hälsa. Det är viktigt att du bara tränar när du är fullt frisk. Om du under ett träningspass känner dig illamående, yr eller på annat sätt börjar må dåligt, avbryt omedelbart träningspasset.

Personuppgifter
Seikatsu Consulting AB lagrar de personliga uppgifter som behövs för att kunna skapa relevanta tränings- och kostupplägg för kunden. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med GDPR (läs mer här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/).

Seikatsu Consulting AB delar inte med sig av, eller säljer, några personuppgifter vidare till tredje part.

Inlämnade personuppgifter behandlas med största försiktighet och sekretess. Du kan när som helst begära att få tillgång till de uppgifter vi har registrerade om dig, och/eller att dessa uppgifter raderas. Om du begär att uppgifterna raderas kan naturligtvis inte heller våra tjänster fortsätta att levereras.

Personliga uppgifter lagras upp till 12 månader efter att eventuella medlemskap eller avtal avslutas för att kunna återuppta dessa med minsta möjliga extrainsats från kund och Seikatsu Consulting. Om detta inte önskas kan kund begära att alla uppgifter raderas omedelbart. Efter 12 månader raderas de oavsett, och kan inte återskapas.

Tvist
Om tvist mellan kund och Seikatsu Consulting uppstår ska parterna i första hand försöka lösa denna genom att komma överens. Om detta inte går kan medlemmen göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Båda parter kan dock alltid begära att tvisten prövas allmän domstol.

Övrigt
Seikatsu Consulting AB förbehåller sig rätten till ändring av dessa villkor utan föregående information, men kund kommer då alltid att informeras och få möjlighet att godkänna eller avslå dessa förändringar. Om kunden väljer att avslå förändringarna kan medlemskap/avtal avslutas och återbetalning sker av motsvarande del av avtalskostnaden.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev!

Anmäl dig till att få mitt nyhetsbrev som jag då och då kommer att skicka ut. Få information om kampanjer, nya produkter, föreläsningar och hälsotips (träning, kost och annat). Ingen spam, och självklart kommer din mailadress aldrig att lämna Seikatsu!